BeSecure s.r.o.

Bezpečnostné systémy a služby spojené s bezpečnosťou budov

 

·     Odborná poradenská činnosť pri návrhu bezpečnostných systémov, dodávka a montáž bezpečnostných systémov (EZS a CCTV)

·     Návrh a realizácia systémov na kontrolu vstupu a dochádzkových systémov (SKV a DS)

·     Dodávka a montáž elektrických požiarnych signalizácií a samohasiacich zariadení (EPS a SHZ)

·     Dodávka a montáž mechanických zábranných prostriedkov

·     Montáž vyhradených technických zariadení (VTZ) – zvislých posuvných a roletových brán, montáž roliet a žalúzií

·     Dodávka a montáž posuvných a krídlových brán, cestných závor a zátarás, pohonov brán a ich prepojenie na elektronické kontrolné a ovládacie systémy

·     Stavebná činnosť – realizácia stavieb privátneho aj priemyselného sektora, inžinierska činnosť, činnosti spojené s dokončovaním stavieb, realizácia elektrických sietí, kúrenia, klimatizácii, vetrania, vodoinštalačné a kanalizačné činnosti

·     Upratovacie a sanačné služby, sťahovanie a vypratávanie priestorov

·     Vypracovanie technickej dokumentácie pre EZS, CCTV, SKV, DS, EPS – výstupov z pravidelných prehliadok a revízií

·     Vypracovanie revízií VTZ pre zdvíhacie zariadenia, plynové zariadenia a elektrické zariadenia

 

Kontakt:

BeSecure s.r.o.

Za dráhou 6137/21

902 01 Pezinok

+421908408456

info@besecure.sk